Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska kommissionens underlåtenhet att se över ett beslut om en begäran om allmän tillgång till handlingar avseende den tyska lagen NetzDG inom den tillämpliga tidsfristen

Europeiska kommissionens underlåtenhet att se över ett beslut om en begäran om allmän tillgång till handlingar avseende den tyska lagen NetzDG inom den tillämpliga tidsfristen.