Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hur Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) bedömt en sökandes ansökan i ett urvalsförfarande för rekrytering av handläggare på området yttre förbindelser (EPSO/AD/382/20)