Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska kommissionens underlåtenhet att på ett lämpligt sätt förklara varför den inte registrerade och behandlade konkurrensklagomål avseende att ett företag för sociala medier raderat klagandens inlägg från sin plattform