Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Underlåtenhet från Europeiska kommissionen (Europa direkt) att svara på ett e-postmeddelande om en tidigare EU-tjänstemans yrkesverksamhet