Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på ett klagomål rörande avslag på en ansökan till de nya europeiska Bauhaus-priserna 2021 som inte bedömts uppfylla kriterierna