Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Underlåtenhet av EU:s delegation i Ghana att se till att dess externa uppdragstagare betalar konsulterna

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.