Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europeiska kommissionens underlåtenhet att informera klaganden om sin slutliga bedömning av ett klagomål om påstådda överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning och att svara på korrespondens i samband med detta ärende