Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neučinkovitost Evropske komisije, ki ni pregledala odločitve o prošnji za dostop javnosti do dokumentov v zvezi z nemškim zakonom „NetzDG“ v veljavnem roku

Neučinkovitost Evropske komisije, ki ni pregledala odločitve o prošnji za dostop javnosti do dokumentov v zvezi z nemškim zakonom „NetzDG“ v veljavnem roku.