Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kako je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ocenil prijavo kandidata v izbirnem postopku za zaposlitev upravnih uslužbencev na področju zunanjih odnosov (EPSO/AD/382/20)