Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropski parlament ni odgovoril na upravno pritožbo zaradi domnevne diskriminacije invalidnega kandidata v notranjem izbirnem postopku