Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Agencija Evropske unije za azil (EUAA) ni odgovorila na pritožbo v zvezi z domnevno nepravilnostjo v izbirnem postopku za uradnika za upravljanje vsebin