Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kako je Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) obravnavala pritožbo o domnevno nepoštenem predizbirnem postopku za program Mladi strokovnjaki v delegacijah