Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija ni odgovorila na dopise, v katerih je bila izražena zaskrbljenost zaradi rušenja šolske stavbe v okviru projekta na Cipru, ki ga financira EU