Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija ni potrdila prejema pritožbe zoper Avstrijo v zvezi z določitvijo rabe zemljišč