Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija ni odgovorila na korespondenco v zvezi s finančno prožnostjo pravil o sofinanciranju operativnih nepovratnih sredstev za nevladne organizacije v okviru pandemije covida-19