Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Odločitev Evropske komisije, da organizacije ne vključi v delovno skupino za boj proti antisemitizmu