Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Kako je Evropska obrambna agencija (EDA) obravnavala prijavo nekdanjega izvršnega direktorja za prevzem vodilnega položaja v družbi Airbus