Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija ni odgovorila na pomisleke v zvezi s pogodbo med predsednikom Komisije in nemškim podjetjem za odnose z javnostmi