Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Komisija in domnevni nezadostni ukrepi, sprejeti za ublažitev položaja raziskovalcev v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie med pandemijo covida-19