Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Delegacija EU v Gani ni zagotovila, da njen zunanji izvajalec plača svetovalce

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.