Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evropska komisija pritožnika ni obvestila o svoji končni oceni pritožbe glede domnevnih kršitev konkurenčnega prava EU in ni odgovorila na s tem povezano korespondenco