Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nepreskúmanie rozhodnutia Európskou komisiou týkajúceho sa žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom v súvislosti s nemeckým zákonom NetzDG v stanovenej lehote

Nepreskúmanie rozhodnutia Európskou komisiou týkajúceho sa žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom v súvislosti s nemeckým zákonom NetzDG v stanovenej lehote.