Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa environmentálnej stratégie a právnych predpisov EÚ