Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskym parlamentom na administratívnu sťažnosť na údajnú diskrimináciu kandidáta s postihnutím počas výberového konania interných zamestnancov