Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na listy, v ktorých sa vyjadrili obavy v súvislosti s demoláciou budovy školy v súvislosti s projektom na Cypre financovaným EÚ