Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neodpovedanie Európskej komisie (Europe Direct) na email týkajúci sa pracovnej činnosti bývalého úradníka EÚ