Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ako misia EÚ riešila otázky týkajúce sa správy o hodnotení výkonu zamestnanca