Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neudelenie dvojnásobne vysokého prídavku na nezaopatrené dieťa Európskou komisiou zamestnancovi s dieťaťom so zdravotným postihnutím