Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ako Európska obranná agentúra (EDA) vybavila žiadosť svojho bývalého výkonného riaditeľa o prevzatie vyšších funkcií v spoločnosti Airbus