Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Komisia a údajné nedostatočné opatrenia prijaté na zmiernenie situácie výskumných pracovníkov v akciách programu Marie Skłodowska-Curie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19