Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Obavy týkajúce sa protiprávneho vypovedania zmluvy delegáciou EÚ, ktorá sa týkala audítorských a účtovných služieb v Mauritánii

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.