Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Zlyhanie delegácie EÚ v Ghane pri zabezpečovaní toho, aby jej externý dodávateľ platil konzultantov

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.