Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Tratarea de către Comisia Europeană a unei cereri de acces public la documentele legate de un proiect finanțat de UE referitor la un studiu privind riscul de cancer cerebral cauzat de expunerea la câmpuri de radiofrecvență în copilărie și adolescență (proiectul „Mobi-Kids”)