Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evaluarea de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a dosarului unui candidat într-o procedură de selecție pentru recrutarea de administratori în domeniul relațiilor externe (EPSO/AD/382/20)