Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Tratarea de către Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a unei plângeri referitoare la presupusa lipsă de echitate în procedura de preselecție a profesioniștilor debutanți în programul pentru delegații