Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa unui răspuns din partea Comisiei Europene (Europe Direct) la un e-mail privind activitatea profesională a unui fost funcționar al UE