Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa unui răspuns din partea Comisiei Europene la o plângere privind respingerea ca neeligibilă a unei candidaturi la noul premiu Bauhaus european 2021