Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la corespondența privind flexibilitatea financiară a normelor de cofinanțare pentru subvențiile operaționale acordate ONG-urilor în contextul pandemiei de COVID-19