Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modul în care Agenția Europeană de Apărare (AEA) a tratat cererea fostului său director executiv de a ocupa funcții de conducere la Airbus