Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la preocupările exprimate cu privire la un contract între președintele Comisiei și o firmă germană de relații publice