Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Preocuparea față de rezilierea abuzivă de către delegația UE a unui contract pentru servicii de audit și contabilitate în Mauritania

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.