Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neinformarea reclamantului de către Comisia Europeană cu privire la evaluarea finală a unei plângeri referitoare la presupuse încălcări ale legislației UE în domeniul concurenței și lipsa unui răspuns la corespondența aferentă