Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Lipsa unui răspuns din partea Parlamentului European la o cerere de reexaminare a deciziei sale de a nu admite un candidat la următoarea etapă din cadrul a două proceduri de selecție pe motivul lipsei experienței de conducere