Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Incumprimento pela Comissão Europeia dos prazos estabelecidos para a reapreciação de uma decisão de um pedido de acesso público a documentos relativos à lei «NetzDG» alemã

Incumprimento pela Comissão Europeia dos prazos estabelecidos para a reapreciação de uma decisão de um pedido de acesso público a documentos relativos à lei «NetzDG» alemã.