Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Forma como a Comissão Europeia tratou um pedido de acesso público a documentos relacionados com um projeto financiado pela UE relativo a um estudo sobre o risco de cancro do cérebro decorrente da exposição a campos de radiofrequência na infância e na adolescência (projeto «Mobi-Kids»)