Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Recusa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) em conceder acesso público a intercâmbios com a Comissão Europeia sobre a preparação de «decisões sobre a equivalência» em relação ao Reino Unido