Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ausência de resposta do Parlamento Europeu a uma reclamação administrativa alegando a discriminação de um candidato com deficiência num procedimento de seleção interno