Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ausência de uma explicação clara da Comissão Europeia das razões pelas quais não registou nem tratou queixas em matéria de concorrência relativas a uma empresa de redes sociais que retirou publicações do queixoso da sua plataforma