Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ausência de resposta da Comissão Europeia (Europe Direct) a uma mensagem de correio eletrónico relativa à atividade profissional de um antigo funcionário da UE