Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Não confirmação, por parte da Comissão Europeia, da receção de uma queixa contra a Áustria relativa à classificação de terrenos